Välkommen till Dragon Open Source Foundation

Dragon OSF är en ideell intressedriven förening som bildats av grupp engagerade deltagare från offentlig förvaltning, akademi och näringsliv. Föreningen syftar till att stärka användningen av öppna tjänster. "Öppna tjänster" beskrivs ibland som den fjärde generationens open source (öppen källkod) där tjänsten, mer än programvaran, står i centrum. Detta skapar nya möjligheter och utmaningar som föreningen arbetar med. Bland målen finns öppenhet, delaktighet och samproduktion som kan skapa och förvalta uthålligt värdefulla tjänster till rimliga kostnader. Som du kan se finns det redan ett antal tjänster som förvaltas inom föreningens ram. De har skapats i partnerskap mellan olika aktörer som vågade töja på gränserna och hitta nya vägar för samproduktion av intressanta tjänster.

Nya medlemmar och fler tjänster är mycket välkomna.

 

Service och support ger användartrygghet

I jämförelse med licensierade källkoder är det lika tryggt att använda Dragon OSF. Det finns en etablerad GPL-standard och en organisation som stödjer tekniken samt har utvecklade rutiner för användarservice/-support.